Over ons

Het Dekkers-Fonds is in 1956 opgericht onder de naam Sociaal Charitatief Fonds.
Sinds 1989 draagt de stichting de naam van Mr. G.J. Dekkers, die als directeur van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum aan de wieg stond van het katholieke maatschappelijk werk in Nederland.
Sinds 1999 is in het Fonds ook de nalatenschap opgenomen van de familie Verwer-Otten, een koopmansfamilie afkomstig uit het Midden-Nederland.

Het Dekkers-Fonds wil financieel helpen bij individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien.

Individuele noden

Het Dekkers-Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Dekkers-Fonds bijdragen voor individuele noden.

We kunnen niet alle hulp geven die nodig is. Het Dekkers-Fonds kan geen grote problemen oplossen of grote schulden saneren. We proberen wel hulp te geven die helpt. Bijvoorbeeld door het laatste stuk van een – anders lang durend – schuldprobleem voor onze rekening te nemen. Door te helpen voorkomen dat iemand op straat gezet wordt. Door jonge mensen die tussen wal en schip van alle regelingen vallen de kans te geven een nieuwe start te maken. Met kleine bijdragen veel doen. Hulp geven die helpt.

Het Dekkers-Fonds keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal  €850,- voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien en die met een bijdrage uit het fonds snel en effectief kunnen worden gelenigd.

Aanvragen voor individuele noodhulp moeten worden ingediend via een erkende hulpverleningsinstantie die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen. Bijdragen worden meestal uitgekeerd onder de voorwaarde dat de desbetreffende hulpverleningsinstantie een plan maakt dat een uitweg biedt uit de noodsituatie en dat -zo nodig- wordt voorzien in (budget)begeleiding.

Niet in aanmerking komen aanvragen:

 • die niet via een erkende hulpverleningsinstantie binnenkomen;
 • wanneer een beroep kan worden gedaan op overheidsregelingen, zoals de bijzondere bijstand;
 • het inkomen van de aanvrager boven modaal is;
 • de schuld zo hoog is dat een bijdrage nauwelijks iets oplost;
 • er geen hulp bij schuldsanering en/of budgetbegeleiding wordt geboden;
 • de aanvraag afkomstig is uit het buitenland.

We geven ook geen bijdragen voor:

 • reis- en/of studiekosten in Nederland of daar buiten. Wel kan er een aanvraag gedaan worden voor studie gerelateerde kosten;
 • deelname aan (gehandicapten)sport en/of vrije tijdsbesteding;
 • verhuiskosten bij een overgang van een instelling naar een begeleide woonvorm binnen de instelling;
 • (alternatieve) therapiekosten;
 • aangepaste vervoermiddelen;
 • woningaanpassingen.