ANBI informatie

Stichting Mr. G.J. Dekkersfonds staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Het RSIN of fiscaal nummer : 8041.66.250

contactgegevens:
adres:
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
telefoon:
013-4647608
 
op 8 juni 2023 wordt het bestuur gevormd door
B. Driessen (voorzitter)
J. Schreurs (vice-voorzitter)
B. van Iersel (penningmeester)
O. Rietveld (bestuurslid)                                                                                                                                 

De bestuursleden zijn vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning
Een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten voor reizen e.d. op basis van declaratie.

Voor de jaarrekeningen, jaarverslagen en beleidsplan zie onze publicaties.

Standaardformulier publicatieplicht: Klik hier.