Aanvraag ondersteuning

Het Dekkers-Fonds wil graag hulp geven die helpt! Daarom is het belangrijk dat de totale problematiek van de cliënt in beeld komt en de hulpverlening daarop wordt afgestemd. Niet alleen financieel maar ook psychosociaal.
Aanvragen van bewindvoerders – zonder enige afstemming met overige hulpverlening – worden dan ook niet in behandeling genomen.

Hoe aanvragen?
Aanvragen voor individuele ondersteuning moeten altijd door een officiële hulpverleningsinstantie worden ingediend. Zelforganisaties, bewindvoerders of andere belangen-platforms worden niet als zodanig aangemerkt.

Door de corona-crisis begrijpen wij dat u als hulpverlener bijna uitsluitend telefonisch contact hebt met cliënten. In het kader van AVG vragen we in dat geval waar mogelijk een bericht van de cliënt per mail of app dat ze op de hoogte zijn van de aanvraag en weten dat er persoonlijke informatie wordt gegeven.

Is uw aanvraag compleet, dan wordt deze direct behandeld. Binnen vier weken ontvangt u bericht over het besluit en de toekenning.

Wij zijn tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

U kunt per mail algemene informatie inwinnen.

info@dekkersfonds.nl