Aanvraag ondersteuning

Het Dekkers-Fonds wil graag hulp geven die helpt! Daarom is het belangrijk dat de totale problematiek van de cliënt in beeld komt en de hulpverlening daarop wordt afgestemd. Niet alleen financieel maar ook psychosociaal.
Aanvragen van bewindvoerders worden alleen in behandeling genomen indien er een zorgplan of een sociale rapportage is toegevoegd. Zonder deze toevoeging wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Hoe aanvragen?
Aanvragen voor individuele ondersteuning moeten altijd door een officiële hulpverleningsinstantie worden ingediend. Zelforganisaties, bewindvoerders of andere belangen-platforms worden niet als zodanig aangemerkt.

Aanvraagformulier

Is uw aanvraag compleet, dan wordt deze direct behandeld. Binnen vier weken ontvangt u bericht over het besluit en de toekenning.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagochtend op 013-4647608 

U kunt per mail algemene informatie inwinnen.

info@dekkersfonds.nl